Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyon

Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek​.​​​​

​​​​​​​​Vizyon

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

✓​ Mali disiplinden taviz vermeyen,

✓ Mali​ yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,

✓ Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,

​✓ Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin ​kullanan,

✓​ Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.​

Iğdır Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Bakanlığımızın belirlediği hedef ve stratejiler doğrultusunda insan faktörünü temel alan bir yaklaşımla kamu gelirlerini toplama,harcamaları gerçekleştirme Devlet mallarını proaktif bir şekilde yonetme ve Devletin muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığını çözüm odaklı ve katılımcı bir yönetim anlayış ile etkili ve verimli bir şekilde yapmak.

Vizyonu;

Sürekli gelişmeyi sağlayarak, hızlı ve kaliteli hizmet sunan, mükellef haklarını gözeterek gönüllü uyumu sağlayan, teknolojiyi en iyi şekilde kullanan, uygulama yönüyle bilgilendirici saydam, hesap verebilir, çalışanları mutlu, özgüvenli, dinamik ve öncü bir Defterdarlık olmak.